ÜRÜN SATIŞI ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Emirhan Gönül

Adresi:

Telefon:

E-posta Adresi: info@ponetmaison.com

 

2- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürün") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

3 – ÖDEME, TESLİM/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

500-TL’ye Kadarki Alışverişlerde Teslim Masrafları (Kargo Ücreti) ve Kimin Tarafından Ödeneceği:

Vade farkı:

Ödenecek KDV:

Toplam Satış Fiyatı:

Ödeme Şekli:

Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

 

ALICI tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

 

ALICI, Sözleşme’ye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.

 

E- mail adresi: info@ponetmaison.com

 

4 – CAYMA HAKKI VE NASIL KULLANILACAĞI

4.1- Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını kullanmak için SATICI’ya ait Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

 

4.2- Cayma hakkı süresi, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde (i) tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün (ii) birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, (iii) belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

4.3 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde ALICI, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkının kullanımında, ALICI’nın anlaşmalı kargo firmaları aracılığıyla malı geri göndermesi gerekmektedir.

 

4.4 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

4.5 Sözleşme gereği SATICI’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

 

5 – ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; başvurularını 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınıra kadar İl ve İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bu parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemelerinde gerçekleştirebilecektir.

 

6 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Bilgilendirilen Tüketici

Adı Soyadı:

Adresi:

e-mail:

Telefon:

Tarih: